Kouzlo led svítidel
LED, nebo-li light-emitting diode, dočečtiny pčeločeno jako svítivá dioda. V dnečnídobě skoro kouzelné slovíčko. Ono to Vlastný kouzelné je. Z tžchto LEDek se vyrábí mnoho typ sv svítidel,svttelnchch zdrojš,které jsou energeticky úspornporjší,než klasické žárovky,záivivky,halogenky,jiné typy svítivchch zdroj..

žárovka na kabelu

Pokud tedy bydlíte v bytě,dom,,nebo kdekoliv jinde, chcete ušetitit座 elektrickou energii, LED světelné zdroje jsou trefou i černého. Když porovnáte klasickou žárovku,která má výkon60W s LED žárovkou o výkonu6W,zjistíte,že je Vaše spotřeba najednou desetkrát menší v jednom světle,než s klasickou žárovkou. Pokud tedy vymžníte žárovky napííklad v dom、,ve kterém máte pibibližn dv dvanáct žárovkovchch svteltel座 LED zdroje,snížíte spot spotebovan v výkon na648W.

Velkou výhodou je i十fakt,že se prodávají nejen LED žárovky,které mají závity jak E14tak E27,Ale navíc také záーivky,halogenky,vbbec všechny typy pーvodních svttelnchch zdrojー,které jsou pededーlané na LED zdroje. Nemusíte se tedy bát vyměnit zdroj i ve vačem záčivkovém svítidle případně u venkovního halogenového svítidla. další výhodou je vdrdrž zdroje,kter mn mnohonásobn p pesesáhne klasickou žárovku,u které se pereruší pii vysokém teple wolframové vlákno. U LED žárovek Institute of Metrology and Automation také dochází k zahíívání zdroje,nicmén j je mnohonásobn ni nižší teplo,které je navíc odvedeno chladičem v patici žárovky.
zástrčka u žárovky

Asi jedinou nevěhodou,která je spojena s LÉD zdroji,je jejich cena. Ale pokud zajedete nějakého supermarket,koupíte je ve slev t tak se cena nebude nějak radikáln li lišit od klasické žárovky. Navíc pokud by pestestalasvíti,je zde i mošnost všmnyny oproti klasickéčárovce.

Hledáte-li tedy zp.sob, radio automatic activation device”jak ušet nait na elektrické energii,nechcete se njjak radikáln om omezovat napííklad ve vaenení,zkuste začít tím,že vyměníte klasické žárovky LED žárovky.